Nori zuzenduta

Garbigunea erabiltzaile hauei zuzenduta dago: 

 • Etxebizitza partikularrak
 • Etxeko obra txikien autonomoak (ikus 3. puntua: Eraikuntzako eta Eraispenetako Hondakinentzako mugak).
 • Merkataritza txikia (ikus 3. puntua: Mugak).
 • Bulegoak (iksu 3. puntua: Mugak).

Ondoko hauek ezin dute hondakinik utzi Garbigunetan:

 • Udalak.
 • Hiri-hondakinak biltzen dituzten enpresak.
 • Hondakin geldoen bilketa-kudeatzaileak.
 • Industriak, oro har.
 • Eraispen-enpresak.
 • Merkataritza: saltoki handiak.
 • Konponketa-tailerrak